logo MATTO
importér španielskych obkladov a dlažieb
Byt Revúcka | Byt Škovráncia | Dom Lucca | Firma Lucca

Dom LUCCA

Dom LUCCA

 

Časopis: ARCH

ročník 11, číslo 9, september 2006
Článok vznikol za podpory grantu Vega 168/05

ZMYSELNÁ SIVÁ

Tvoriaci architekt dôverne pozná situácie, keď musí bojovať za realizáciu svojich ideí. Prekážkami pritom môžu byť od tradičných dodávateľských výhovoriek o nerealizovateľnosti, cez nepredvídateľné názorové rozmary investora alebo úradu aj skutočné problémy . finančný limit diela. Každý tvorca si overí neochvejnosť svojho architektonického názoru asi len prostredníctvom zákazky, ktorej zadávateľom je on sám. Výsledkom každej takejto práce je manifest, odzrkadľujúci nielen boj s vnútornými pochybnosťami o forme a obsahu ale aj so spomínanými ozajstnými peniazmi. Pokiaľ architekt na vlastnej koži nespozná aj túto odvrátenú stranu architektúry, nedostatočne pociťuje empatiu s investorom.

Lokalita
Potenciál výpadovky na Šamorín predpovedala už stavba prvého bratislavského Baumaxu. Okolie na okraji Podunajských Biskupíc sa postupne mení, z typicky záhradkárskej lokality, na skladovo-obchodnú zónu. Kvalita stavieb v okolí je zatiaľ architektonicky podpriemerná. Nový polyfunkčný dom firmy Lucca nasledoval po stavbe skladu zo strany Pšeničnej ulice. Hoci si formálne zachoval adresu na spomínanej ulici, osadením do zadnej časti pozemku teraz uplatňuje architektonické väzby na ulicu Svornosti. Po plánovanom rozšírení tejto frekventovanej cesty na štvorprúdovú komunikáciu sa dostane skoro až na jej hranu. Parcelácia pôvodných pozemkov je nasadená diagonálne k ceste, čo výrarne dynamizuje vnímanie objektu. Tak si šoféri, jazdci po tejto trase, môžu vychutnať až dva skoro ortogonálne pohľady na fasádu –en face alebo z profilu podľa toho, či prichádzajú alebo odchádzajú z Bratislavy. 

Dom

Jednoduchý hranol, s čiastočným vykrojeným strešným podlažím, je výsledkom pragmatického prístupu architektov dosiahnuť potrebný obstavaný priestor za relatívne málo peňazí. Neexponované fasády majú prosté okenné otvory, viažuce sa na vnútornú prevádzku, zoskupené podľa funkcionalistickej schémy. Autori sa vyhli vykalkulovanej minimalistickej kompozícii alebo čoraz obľúbenejšej dramatizácii „na náhodu“. Výnimkou nie sú ani fasády do ulice. Introvertná juhovýchodná stena je prerezaná presvetlením schodiska a stáva sa nosičom reklamy. Juhozápadná stena je naproti tomu riešená ako extrovertná, po celej výške presklená, členená jednoduchým rastrom priečok, bez formálnej väzby na vnútorné členenie stavby. Vizuálne otváranie vnútornej prevádzky však nie je len architektonickou manierou. Presklenie má funkciu viacpodlažného výkladu, v parteri je hlavný vstup návštevníkov do objektu. Za ním sú podlažia uskočené po celej výške a uvoľňujú vnútorný objem stavby. Podlaha vnútorného priestoru je upravená vo výraze architektonizovanej predzáhradky s výsadbou vzrastlej zelene a tvorí medzizónu medzi interiérom a exteriérom. Prvé dve nadzemia sú určené pre show room kúpeľňového štúdia s voľným pohybom návštevníkov. Na celom prízemí je expozícia organizovaná ako zážitkový , prelínajúci sa priestor. Poschodie má mierku  reálnych kúpeľňových kobiek, aby si potencionálni zákazníci vedeli jednoduchšie predstaviť konečný výsledok. Obe podlažia majú vlastné konzultačné miesta, ostrovné pracoviská pre predajcov ( architektov ) a rozmerné zakladače na vzorky. Na treťom nadzemnom podlaží sú kancelárske priestory firmy. Rokovacia miestnosť, s výhľadom na cestný ťah, je situovaná do priestoru juhozápadného výkladu. Hmota najvyššieho podlažia je od cesty ustúpená využívaná ako privátny priestor s vlastnou hygienou a možnosťou občasného ubytovania obchodných partnerov. Na denný priestor nadväzuje pobytová terasa s kruhovou vírivkou chránená pred hlukom ulice vysadenou zeleňou.
Dom má logicky umiestnené komunikačné jadro orientované oproti sekundárnemu vstupu, na pomedzí informačných ostrovov a expozícii. Schodisko, vinúce sa okolo obalu výťahovej šachty z priehľadného skla, končí v privátnom priestore rovnako ako výťah. Šachta, zrealizovaná v kvalitnom detaile, je ukončená transparentným zasklením potrebným pre potrebnú intimitu priestoru. Blok schodiska vymedzuje pomocné priestory jednotlivých podlaží – kotolňu, sociálne zariadenia zákazníkov a zamestnancov a kuchynku.
Interiérové povrchy celkom prirodzene využívajú celé spektrum predávaného keramického sortimentu dlažieb a obkladov a ako ďalšie doplnkové plochy expozícií majú pre zákazníka aj najvyššiu výpovednú hodnotu o kvalite ponúkaného materiálu. ( udržiavateľnosť, prevádzková odolnosť ). Neštandardne sú riešené dverné otvory vyrábané na zákazku. Miesovskému prevýšenému rádu dverí ( na celú výšku miestnosti ) trochu uberajú na elegancii masívne oblôžkové zárubne. Tie sú rovnako ako aj dverné krídla dýhované exotickým zebránom.
Objekt ešte nezažil letné obdobie prevádzky a pravdepodobne, napriek dimenzovanej klimatizácii vyústenej na hranách ustúpených podlaží, bude juhozápadné priečelie ešte časom doplnené o tieniaci systém eliminujúci nežiadúce tepelné zisky.

Deja vu

V tejto chvíli musím spomenúť môj prvý dojem, keď som sa „inkognito“ prechádzal po dome. Okamžite sa mi vybavila vila KFA od architekta Norberta Šmondrka /1/. Podobné vertikálne štruktúrovanie funkcií (ateliér – rokovanie – privát ), presklaná južná fasáda, ustúpene mezipodlažie ale aj to, že architekt bol sám sebe investorom. Samozrejme našlo by sa viac zahraničných príkladov aj pred Šmondrkom, pretože takýto koncept budovi je logický pre fungovanie dizajnového show roomu (ateliéru) a je len otázkou času, kedy to niekto celé vyabstrahuje do jednotlivých obdĺžnikov, pospája čiarkami a vyhlási za dispozičný diagram.

Hoci sú autormi mladí architekti, dom nesie znaky racionality a utilitárnosti, ktoré sa väčšinou spájajú so zrelými autormi. Ako som na začiatku spomínal, stavba financovaná z vlastných zdrojov je zvyčajne úprimnou výpoveďou so znakmi manifestu. Dosiahnutý výsledok je kultivovaný a vôbec nepôsobí lacno. Bolo by nesporne zaujímavé porovnávať, ako by to celé dopadlo, keby stavali pre klienta. Nehľadiac na to, čo bolo o dome doteraz povedané, si dovolím tvrdiť, že najvýznamnejším poznávacím znakom nového show roomu firmy Lucca bude pre architektov a klientov, farba fasády. Taká zvláštna, zmyselná sivá ...

.

©2012 Foffoland